Пай Гоу Покер стратегия

Ако нямате двойки, стрейт или флеш - използвайте най-високата карта за ръката от 5 карти, а втората и третата най-висока - за ръката от 2 карти.

Ако имате само един чифт, преместете го в ръката от пет карти и сложете останалите две най-силни карти в ръката от две карти. Например, при K-Q-J-9-7-4-3 играйте Q-J и  K-9-7-4-3. Има няколко изключения от това правило (например A-Q-10-9-5-4-2 е малко по-добре да се играе като Q-9 и A-10-5-4-2) но те са редки и почти не влияят на шансовете ви за печалба като цяло.

Ако имате три еднакви карти и нищо друго, играйте трите еднакви в ръката от 5 карти, а останалите високи карти – в тази от 2, освен ако не са Аса – винаги разделяйте три аса, играейки чифт Аса в петте карти и едно Асо в ръката от 2 карти.

Два чифта е най-неясния случай. Можете да играете както с високия чифт в петте карти и ниския – в двете, или и двата чифта в ръката от 5 карти и високи карти за ръката от 2 карти. Колкото е по-нисък високия ви чифт и по-силни останалите карти, толкова повече трябва да се замислите да играете с двата чифта в ръката от пет карти. Ако страничните ви карти са ниски, или пък високия чифт – много висок, разделете чифтовете в двете ръце.

Раздаване, в което имате три чифта е много добро за вас. Винаги играйте най-високия чифт в ръката от две карти, без изключение. Например, при K-K-7-7-4-4-A играйте K-K и 7-7-4-4-A.

Ако имате стрейт от 6 карти - използвайте стрейта, който е останал за ръката от 5 карти, а двете най-високи карти за ръката от 2.

Ако имате фул-хаус - преместете трите еднакви карти към ръката от 5 карти, а двойката - към ръката от 2 карти.

 
Виж също: